Hodnocení výsledků a jejich interpretace

U každé z testovaných mutací existují 3 možnosti výsledku:

 VýsledekZávěr
1.Vyšetřovaná osoba je homozygot pro nemutaci (na obou homologních chromozomech má „zdravou", tedy nemutovanou DNA).Tento nález označujeme -/- a znamená „zdráv".
2.Vyšetřovaná osoba je heterozygot pro mutaci (na jednom chromozomu má „zdravou", tedy nemutovanou DNA, a na druhém chromozomu má hledanou mutaci).Tento nález označujeme +/- a znamená „riziko".
3.Vyšetřovaná osoba je homozygot pro mutaci (na obou homologních chromozomech má hledanou mutaci).Tento nález označujeme +/+ a znamená „vysoké riziko".

 

Interpretace výsledků

Jak bylo uvedeno, u každé testované mutace jsou možné 3 typy výsledku. V případě dvou testovaných mutací je tedy teoreticky možné nalézt 9 kombinací výsledků. Přičemž nálezy -/- jsou z hlediska rizika vzniku trombóz nejlepší a nálezy +/+ nejrizikovější.

Prakticky převažují výsledky -/- u obou typů mutací a procentuální zastoupení jednotlivých kombinací v populaci klesá až k variantě +/+ u obou mutací, která je nejméně pravděpodobná.

Klient dostane ve výsledku text jak s klientským (laickým) vyhodnocením výsledku (tj. 1 z 9 možných kombina), tak s odborným vyhodnocením určeným pro lékaře, kterého vždy doporučujeme s výsledkem seznámit.