Pro koho je trombotest určen?

Cílem testu je ověřit Vaše genetické predispozice ke vzniku tromboembolických onemocnění.


KalkulackaGenetický test mutací zvyšujících riziko tromboembolické nemoci je určen pro osoby obojího pohlaví, které jsou také díky svému zaměstnání nebo způsobu života ohroženy vznikem hlubokožilních trombóz. Za typická povolání s náchylností k trombózám bývají považovány manažeři, asistentky a další administrativní pracovníci, letušky, řidiči, ale může to být kdokoliv, muži nebo ženy s výrazně sedavým způsobem života nebo zaměstnání, kuřáci, obézní lidé, diabetici, lidé pod stresovou zátěží... U těhotných žen mohou být trombofilní mutace také příčinou nedostatečného průtoku krve placentou či dokonce opakovaných potratů.

Zjištěním, jestli je někdo nosičem některé z vybraných mutací, se může vyhnout ostatním rizikovým faktorům a riziko vzniku trombóz tak značně snížit.

Pokud se tyto komplikace u Vás či ve Vaší rodině vyskytly, je vhodné provedení genetického testu.

Vyšetření je obzvláště přínosné pro blízké příbuzné osob, u kterých byly zjištěny komplikace související s krevní srážlivostí před 45. rokem věku. Může se jednat o zvýšenou krevní srážlivost nebo její projevy, jako je hlubokožilní trombóza, tromboembolie, plicní či mozková embolie, infarkt myokardu, mozková mrtvice, pooperační trombózy a opakované problémy v průběhu těhotenství a porodu. V případě zjištění některé z výše uvedených mutací můžete riziko vzniku trombózy značně zmenšit, pokud se vyhnete ostatním výše uvedeným rizikovým faktorům.

Doporučujeme informovat Vašeho lékaře o výsledku testu.