Provedení testu

Klient obdrží informační a odběrovou soupravu Trombo-test, která obsahuje brožuru s podrobnými informacemi a odběrové pomůcky pro stěr sliznice dutiny ústní.

Odběr vzorku je bezbolestný, velmi jednoduchý a klient si jej provádí sám. Odebraný vzorek klient odešle do laboratoří společnosti generi biotech, kde je vyšetřen. Klientovi je odevzdán výsledek s případným doporučením dalšího postupu v případě, že byla zjištěna některá z testovaných mutací.

 

Podrobné informace o průběhu testování pomocí systému trombotest najdete v sekci Krok za krokem >>

 

Testování mutací probíhá metodou real-time PCR za pomoci fluorescenčně značených DNA sond, které jsou schopny rozlišit normální a mutovaný úsek DNA. Tato metoda je dnes jedním z nejmodernějších a nejpřesnějších způsobů, jak rychle a přesně určit, zda se na určitém místě DNA nachází genetická mutace, či nikoliv.