Výsledky testu

Stav vyšetření, popř. i jeho výsledek má každý klient automaticky k dispozici na výsledkovém portálu. Po zadání ID a přístupového kódu, které najde na klientské kartě v soupravě Trombo-test se zpřístupní výsledek s osobními údaji v anonymizovaném tvaru. Anonymizované výsledky jsou na portálu dostupné po dobu 30 dní po jejich přenesení na portál.

 

Výsledkový portál

  • Jakmile obdržíme vzorek k vyšetření, založí se záznam na výsledkovém portálu.
  • Informace o začátku vyšetření je také předána na výsledkový portál.
  • Výsledek Trombo-testu je hotov a odeslán na výsledkový portál (nebo poštou na klientovu adresu) do 5-10 pracovních dnů od obdržení vzorku.
  • Po ukončení vyšetření je na výsledkový portál předána informace o výsledku v anonymizovaném tvaru, tj. bez osobních údajů.

 

Kromě anonymizovaného výsledku je možné umístit na portálu i plný výsledek

a) Pokud klient souhlasí

  • Klientovi bude doručen výsledek jeho vyšetření jen na výsledkový portál www.trombotest.cz. Tam si klient po zadání svého ID a přístupového kódu, uvedeného na klientské kartě, může stáhnout a vytisknout kompletní výsledek svého vyšetření jako soubor v PDF formátu podepsaný elektronickým podpisem (tzn., že tento dokument má váhu papírového originálu). V tomto PDF dokumentu jsou uvedeny plné údaje z průvodky vzorků tak, jak je klient zadal, tj. jméno, příjmení, adresa a rok narození.
  • Výsledkový dokument bude z portálu vymazán automaticky 24 hodin po prvním stažení. Přístup k plnému výsledku je chráněn obdobně jako internetové bankovnictví.

b) Pokud klient nesouhlasí

  • Klientovi bude výsledek jeho vyšetření odeslán písemně doporučenou poštou na adresu, kterou zadal do průvodky vzorků.